[an error occurred while processing this directive]
关于受理2017级硕士研究生提交学习计划的通知

发布时间: 2017-11-21      访问次数: 44

关于受理2017级硕士研究生提交学习计划的通知

 

各位导师、2017级硕士研究生:

根据根据河海校201150号《河海大学硕士学位论文工作管理办法的要求,请各位研究生于2018年1月9日向研究生教学秘书提交经指导教师签字同意的学习计划一份。

 

 

                                                      

                                                                法学院

2017年11月21日

河海大学法学院 © 版权所有  地址:南京市西康路1号研究生综合楼3-6楼 管理入口
邮编:210098 电话:025-83787371 025-83787292 传真:025-83787295